Reklamacje i zwroty

Niniejszym informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

W naszym serwisie internetowym Twoja-umowa.pl na ostatnim etapie finalizacji zamówienia Konsument otrzymuje informację, że po rozpoczęciu spełniania świadczenia przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy określone w art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Następnie na stronie internetowej pojawia się pytanie, czy konsument wyraża zgodę na to, że po zawarciu umowy przedsiębiorca rozpocznie spełnianie świadczenia i konsumentowi nie będzie wtedy przysługiwało prawo odstąpienia. W razie wyrażenia przez konsumenta ww. zgody, konsument utraci ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy.

© 2022 Twoja-umowa.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Sklepy internetowe Szczecin